URO-VITA


Szanowni Państwo,

Przy Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej działa Stowarzyszenie „URO-VITA”, którego statutowym celem jest m. in. „…wyposażanie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wspieranie działalności Kliniki (…), wspieranie oraz prowadzenie badań naukowych związanych z nowoczesnymi technikami leczenia (…), podnoszenie kwalifikacji zawodowych zespołów, zajmujących się leczeniem i rehabilitacją chorych oraz pozyskiwanie specjalistycznego sprzętu urologicznego”.

Cele te Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez pozyskiwanie środków finansowych od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn, dotacji itp. Zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie działalności naszego Stowarzyszenia w dowolnej formie, finansowej lub materialnej. Będziemy wdzięczni za jakąkolwiek pomoc mogącą podnieść poziom usług świadczonych przez nas na rzecz Państwa lub Waszych rodzin.Nr rachunku bankowego URO-VITA

79 1750 0012 0000 0000 3294 3373