Klinika Urologii w Szczecinie

Bliżej Was

Zapraszamy do serwisu internetowego naszej Kliniki

Chcemy być bliżej pacjentów i wszystkich sympatyków Kliniki. Zachęcamy do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na Państwa problemy i gotowi do ich rozwiązywania.

Znajdziecie tu Państwo szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez nas działalności diagnostyczno - leczniczej. Wychodzi ona na przeciw oczekiwaniom pacjentów i obowiązującym nurtom w urologii. Nasze wieloletnie doświadczenie jako jednostki akademickiej jest gwarantem jakości świadczonych usług.

Serwis zawiera wiele praktycznych porad dla przygotowujących się do hospitalizacji. W szczególny sposób rozbudowaliśmy platformę informacyjną na temat zaplanowanych operacji. Pozwala to pacjentom lepiej i bardziej świadomie przygotować się do nich.

Działalność

Klinika jest wysokospecjalistyczną placówką leczniczo-badawczą na bazie uniwersyteckiej, zajmującą się pełnoprofilowym leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem ...

Dojazd

Na teren szpitala prowadzi brama główna znajdująca się od strony ulicy Św. Józefa, która jest otwarta przez całą dobę. Wjazd jest możliwy po okazaniu przepustki lub w szczególnych uzasadnionych przypadkach bez niej. Od strony Al. Powstańców ...

Dla pacjentów

Poniżej znajdują się rozbudowane formularze na temat wykonywanych przez nas procedur urologicznych. Baza ta stale uzupełniana ma na celu przybliżyć w sposób przystępny i przejrzysty informacje na temat konkretnych zabiegów ...


TYDZIEŃ UROLOGII 24-29.09.2017KOLEJNY TYDZIEŃ UROLOGII JUŻ ZA NAMI. CIESZYMY SIĘ, ŻE STALE ROŚNIE GRONO OSÓB ZAINTERESOWANYCH PROFILAKTYKĄ UROLOGICZNĄ I ONKOLOGICZNĄ. GRATULUJEMY RÓWNIEŻ TYM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W BIEGU URO-RUN, W KTÓRYM KAŻDY BYŁ ZWYCIĘZCĄ.  UDOWODNILIŚCIE, ŻE ZDROWIE MA DLA WAS NAJWIĘKSZĄ WARTOŚĆ. ZAPRASZAMY NA LINIĘ STARTU ZA ROK.    

PATRONAT NAD URO-RUN OBJĄŁ MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. DZIĘKUJEMY. 


PRAWDZIWE HISTORIE OPOWIEDZIANE PRZEZ LEKARZY I PACJENTÓW. ZACHĘCAMY DO LEKTURY. SAMO ŻYCIE ...

OD JESIENI 2015 KLINIKA UROLOGII ZMIENIŁA SWOJĄ LOKALIZACJĘ. OBECNIE MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU F NA 2 PIĘTRZE. NOWE PRZESTRONNE POMIESZCZENIA ZAPEWNIAJĄ KOMFORT PACJENTOM I DOBRĄ JAKOŚĆ NASZEJ PRACY


W NASZEJ PLACÓWCE PACJENCI SĄ LECZENI ZGODNIE Z PROCEDURAMI SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ. MULTIDYSCYPLINARNE KONSYLIUM GWARANTUJE ODPOWIEDNIĄ JEGO JAKOŚĆ. PACJENCI KIEROWANI Z INNYCH OŚRODKÓW NA KONSULTACJE W RAMACH KONSYLIUM PROSZENI SĄ O UPRZEDNI KONTAKT Z KOORDYNATOREM W BUDYNKU PORADNIANYM G. KONSYLIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK . AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA KLINIKI 

I NIE TYLKO, ZAPRASZAMY