PRACOWNIA DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWA


W ramach Pracowni wykonywane są ambulatoryjne zabiegi urologiczne takie jak cystoskopie, biopsje prostaty, kruszenie kamieni metodą ultradźwiękową /ESWL/, drobne zabiegi endoskopowe przezcewkowe. Pacjent zgłaszający się do Pracowni winien posiadać skierowanie wystawione w naszej Poradni Urologicznej Przyklinicznej.