PORADNIA


Poradnia Urologiczna mieści się na terenie szpitala w budynku F. Wejście do Poradni  znajdą Państwo w tylnej części budynku od strony szpitalnego parku. Przy Poradni funkcjonuje parking dla samochodów.  Przyjmują w niej lekarze z Kliniki Urologii.  


Rejestracja do Poradni jest możliwa osobiście lub telefonicznie pod numerem 91 466 13 60. 


Do Poradni obowiązuje skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty.


Zgłaszając się do Poradni należy posiadać: dowód osobisty, dotychczasową dokumentację medyczną, w tym obrazową /klisze, płyty CD/ oraz wykaz przyjmowanych leków.


Do poradni mają swobodny dostęp osoby niepełnosprawne.