NASZ ZESPÓŁ
Kierownik Kliniki Urologii

Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

Z-ca Kierownika

Dr n. med. Adam Gołąb

Specjaliści:

Dr n. med. Artur Lemiński
Dr n. med. Piotr Petrasz
Lek. med. Marcin Gałęski
Lek. med. Michał Soczawa

Rezydenci:

Lek. med. Janusz Lisiński
Lek. med. Mateusz Wojtarowicz
Lek. med. Dominika Gajewska
Lek. med. Paweł Grzegółkowski
Lek. med. Krystian Kaczmarek
Lek. med. Remigiusz Stamirowski
Lek. med. Dominik Gródecki
Lek. med. Marcin Walkowiak
Lek. med. Markijan Kubis
Lek. med. Łukasz Kozłowski
Lek. med. Wiktor Krawczyk

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Teresa Chrost

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego:

mgr piel. Alina Grabowska

Sekretariat:

Małgorzata Biranowska
Katarzyna Litwin