NASZ ZESPÓŁ
Kierownik Kliniki Urologii

Prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski

Z-ca Kierownika

Dr n. med. Adam Gołąb

Specjaliści:

Dr n. med. Artur Lemiński
Lek. med. Michał Soczawa
Lek. med. Mateusz Wojtarowicz

Rezydenci:
Lek. med. Dominika Gajewska
Lek. med. Paweł Grzegółkowski
Lek. med. Krystian Kaczmarek
Lek. med. Remigiusz Stamirowski
Lek. med. Markijan Kubis
Lek. med. Łukasz Kozłowski
Lek. med. Wiktor Krawczyk
Lek. med. Adam Kurpik
Lek. med. Patryk Harasny

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Teresa Chrost

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego:

mgr piel. Alina Grabowska

Sekretariat:

Małgorzata Biranowska
Renata Żeliszczak