O NAS - DZIAŁALNOŚĆ


Klinika Urologii jest wysokospecjalistyczną placówką leczniczo-badawczą na bazie uniwersyteckiej, zajmującą się pełnoprofilowym leczeniem schorzeń układu moczowo-płciowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych. Dysponujemy nowoczesną bazą diagnostyczno-leczniczą oraz świetnie wyszkolonym i wykształconym personelem lekarskim i pielęgniarskim.

Od wielu lat klinika specjalizuje się w stosowaniu minimalnie inwazyjnych metod w leczeniu schorzeń urologicznych, w szczególności metod laparoskopowych, które znacząco skracają czas pobytu w szpitalu i powrotu do zdrowia. Rutynowo wykonujemy tą metodą cystektomie radykalne (usunięcie pęcherza moczowego z powodu raka), prostatektomie radykalne (usunięcie gruczołu krokowego z powodu raka) nefrektomie radykalne lub częściowe (usunięcie nerki lub jej fragmentu z powodu nowotworu), pieloplastyki (operacje naprawcze miedniczki nerkowej) oraz wiele innych operacji na górnych i dolnych drogach moczowych. Jesteśmy jedynym ośrodkiem urologicznym w Polsce, w którym wykonuje się laparoskopowe pobranie nerki do przeszczepu od żywego dawcy. Klinika prowadzi cykliczne praktyczne szkolenia z zakresu laparoskopii. Umożliwiły one urologom z różnych ośrodków w kraju wdrożenie tej techniki na własnych oddziałach, co tym samym zapewniło dostęp do nowoczesnych małoinwazyjnych metod leczenia pacjentom w całej Polsce.

W leczeniu kamicy moczowej stosujemy nowoczesne metody bezinwazyjne (ESWL-litotrypsja zewnątrzustrojowa) lub minimalnie inwazyjne (PCNL-litotrypsja przezskórna, URSL- laserowa litotrypsja endoskopowa, RIRS - litotrypsja z użyciem giętkiego endoskopu i lasera).

null

W leczeniu łagodnego rozrostu stercza (BPH) stosujemy metody przezcewkowej elektroresekcji z zastosowaniem nowoczesnej diatermii plazmowej. Dysponujemy dużym doświadczeniem w leczeniu raka pęcherza moczowego wykonując radykalne jego wycięcie laparoskopowe z wytworzeniem odprowadzenia moczu m. in. za pomocą zastępczych pęcherzy jelitowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w urologii rekonstrukcyjnej. Wykonujemy operacje naprawcze przetok moczowych w tym do narządu rodnego u kobiet, operacje plastyczne zwężeń cewki moczowej, zwężeń moczowodu, implantujemy sztuczny pomost nerkowo - pęcherzowy DETOUR. Leczymy także pacjentów z nietrzymaniem moczu obojga płci. Mężczyznom oferujemy sztuczny zwieracz cewki moczowej.

Ścisła współpraca z innymi jednostkami naszego szpitala oraz ze Szpitalem Klinicznym nr 1, jak również całodobowy dostęp do laboratorium i pracowni diagnostyki obrazowej w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego gwarantują naszym pacjentom kompleksową opiekę na najwyższym poziomie.

null

Klinika jako jedna z niewielu w kraju otrzymała certyfikat jakości szkolenia przyznany przez Europejską Radę Urologii (European Board of Urology) potwierdzajcy m. in., że wytyczne europejskich towarzystw naukowych są również podstawą naukową postępowania lekarskiego stosowanego w Klinice.

null

Jakość organizacji pracy oddziału potwierdza także certyfikat ISO. 

Prowadzimy stały rejestr i analizę osiąganych przez nas wyników oraz występujących zdarzeń niepożądanych. Dzięki temu optymalizujemy naszą pracę i podnosimy bezpieczeństwo leczenia pacjentów i warunków pracy personelu. W porozumieniu ze służbami epidemiologiczno-mikrobiologicznymi stosujemy najsurowsze standardy kontroli i zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, które dzięki temu należą do rzadkości. 

Diagnostykę przedoperacyjną, kontrolę pooperacyjną oraz przewlekłe ambulatoryjne leczenie schorzeń układu moczowo-płciowego zapewnia podległa Klinice Poradnia Urologiczna czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Poradnia dysponuje możliwością badań ultrasonograficznych, urodynamicznych, laboratoryjnych, radiologicznych, biopsji i innych niezbędnych dla ustalenia rozpoznania i prowadzenia prawidłowego leczenia.

null

Lekarze Kliniki stanowią młody, doskonale wykształcony w kraju i za granicą zespół, którego powołaniem jest niesienie pomocy chorym urologicznym oraz prowadzenie sprawnie funkcjonującego ośrodka opieki zdrowotnej. Personel pielęgniarski bloku operacyjnego i oddziału urologicznego sprawuje swoje obowiązki w sposób profesjonalny i nacechowany troską o dobro chorego powierzonego ich opiece. Świadczymy usługi medyczne i udzielamy konsultacji bez względu na miejsce zamieszkania chorego.