IZBA PRZYJĘĆ


Izba przyjęć Kliniki Urologii znajduje się na parterze w budynku F. Przyjęcia planowe odbywają się od godziny 9.00 do 14.00. W sytuacjach nagłych pacjenci  przyjmowani są przez całą dobę i winni się zgłaszać do głównej izby przyjęć chirurgicznej znajdującej się również na parterze w budynku F.  


O kolejności przyjęć do Kliniki Urologii w danym dniu decyduje czas zgłoszenia się do izby przyjęć. Pacjenci oczekujący na zabiegi jednego dnia, będący w złym stanie ogólnym oraz inwalidzi wojenni przyjmowani są w pierwszej kolejności.


Przy przyjęciu do szpitala do zabiegu planowego należy posiadać skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego bądź lekarza specjalistę oraz dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. W innym przypadku przyjęcie może nie zostać zrealizowane. W stanach nagłych skierowanie do szpitala nie jest wymagane.


Niezbędne jest posiadanie dostępnej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań obrazowych (opis w formie pisemnej oraz płyta CD/DVD, klisza rtg), kart wypisowych z innych hospitalizacji a także zaświadczeń od lekarza rodzinnego, wyników badań zlecanych przed operacją, konsultacji specjalistycznych oraz informacji i „paszportów” dotyczących implantów. Istotnym jest przygotowanie wykazu przyjmowanych leków w tym leków mających wpływ na układ krzepnięcia krwi. Przyjmowanie niektórych medykamentów może spowodować odroczenie planowego leczenia zabiegowego. W czasie wypisu ze szpitala w celu przygotowania dodatkowych dokumentów np. zwolnienia L4 mogą być Państwo poproszeni o NIP zakładu pracy lub okazanie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi bądź Kombatanta/Osoby Represjonowanej.


Przed operacją konieczne jest całkowite usunięcie biżuterii (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, obrączki).


Osoby nieletnie oraz ubezwłasnowolnione zgłaszają się do szpitala z rodzicami lub opiekunem prawnym i stosownymi dokumentami.